Koop 31 aandelen BASF

Voor de balans van mijn dividend portefeuille was ik op zoek naar een bedrijf met activiteiten in de grondstoffen sfeer. Gezien het verschil tussen de gemiddelde waardering in Amerika en Europa vielen de hoog gewaarde Amerikaanse bedrijven al snel af.

De Badische Anilin- & Soda-Fabrik, BASF, is het grootste chemische bedrijf ter wereld en heeft een omzet van ongeveer €60 miljard euro. BASF is actief in de segmenten Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care en Agricultural Solutions. Hiervan is Surface Technologies de grootste divisie met een aandeel van 28% van de omzet.

De cijfers van BASF zijn qua omzet redelijk stabiel, ondanks dat hier onderliggend wel een behoorlijke impact aan acquisities en desinvesteringen is. De cashflow van deze chemiereus is wel stabiel. BASF is gevoelig voor de prijs van olie en gas, want dit zijn belangrijke grondstoffen voor de productie. Dit risico is voor een groot deel intern afgedekt door ook grootaandeelhouder (67%) van de Wintershall Dea Group te zijn. Dit bedrijf is actief in de exploratie en productie van olie en aardgas. Bij stijgende olieprijzen stijgt de winst van Wintershall door, maar daalt de winst van andere BASF maatschappijen door hogere inkoopprijzen van grondstoffen. Per saldo werkt aandeelhouderschap in Wintershall Dea voor BASF dus als een soort hedge tegen stijgende grondstofprijzen.

Door de enorme grote van BASF is dit dus niet een bedrijf dat voor de groei aangekocht wordt, maar meer vanwege de relatief lage waardering en forse cashflows die BASF toch weet te genereren.

In 2020 is voor €3,8 miljard aan afboekingen vanuit de optiek dat door de lange termijn impact van Covid-19 de verdiencapaciteit van investeringen uit het verleden lager is.

Dividend

De laatste jaren heeft BASF het dividend met €0,10 laten stijgen. Hiervoor is gedurende het Covid jaar 2020 een uitzondering gemaakt. Het dividend is toen stabiel gehouden op €3,30. Tegen mijn aankoopprijs van €62 inclusief kosten geeft dit een yield van 5,3%.

Ik heb 31 aandelen BASF gekocht waardoor mijn jaarlijkse dividendinkomsten stijgen met €102,30. Van BASF verwacht ik dus een beperkte groei van het dividend in de toekomst. De groei zal naar mijn verwachting redelijk in lijn zijn met de inflatie.