Dividendverhoging #38: Pfizer

Pfizer heeft aangegeven het kwartaaldividend met 1 cent te verhogen naar $0,41. Dit is een verhoging met 2,5% en in lijn met de verhoging in voorgaande jaren.

Mijn jaarlijkse dividendinkomen gaat door deze stijging van het dividend omhoog met $2,00.

Naast het dividend heeft Pfizer het afgelopen jaar ook eigen aandelen ingekocht en ingetrokken. Hierdoor is per eind september het aantal uitstaande aandelen met 1,1% afgenomen.